top of page

OM RØSÅSEN

Røsåsen Skogsmaskiner ble grunnlagt som AS i 2000. Før dette var det et enkeltmannsforetak og ANS fra 1985. Som familie har vi vært engasjert i skogsdrift i 4 generasjoner. Skrukkelia i Hurdal er familiens

arnested. Her har det vært skogsdrift for skogeier Mathiesen Eidsvold Værk siden slutten av 188

tallet.


Mekaniseringen på 80 tallet førte til at Tron Steinar Røsåsen kjøpte sin første lassbærer i 1985. Første

skogsmaskin, godt brukt, men funksjonell sammen med lett taubaneutstyr ble anskaffet i 1990. Vi

kom oss gjennom de harde 90 årene med et nødskrik. Med god hjelp av Mjøsen Skog etablerte vi et

hogstlag i Eidsvoll og Feiring tidlig 90 tallet. Midt på 90 tallet kom Nannestad Almenning på

kundelisten. Sammen med våre kunder har vi vært i kontinuerlig utvikling. I dag er Mathiesen

Eidsvold Værk og Viken Skog våre hovedkunder.


I 2018 fikk vi endelig tilslag på en passende industritomt. Etter lang tid i tenkeboksen ble bygget på

Gamle Dalsveg i Maura reist, med møterom, lager, kontor og verksted.

TEAMET

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

Navn

Informasjon om medlemmet

epost

bottom of page